Përditësohet ueb faqja jonë!

Të dashur klient,

faleminderit që shfrytëzoni shërbimet tona dhe blini automjete nga ne.

Në përpjekjet tona, për të qenë sa më afër klientëve dhe veçmas duke aplikuar përdorimin e teknologjive, ju njoftojmë se kemi përditësuar ueb faqen tonë, autosalloniprishtina.com.

Më shumë funksionalitete, më shumë mundësi, më shumë qasje për zgjedhje perfekte të veturës që do të ua plotësoj nevojat dhe dëshirat. Në fraksion të shkurt kohor, ju mund të njoftoheni nga distanca për veturat që i kemi në dispozicion.

Për këtë përditësim të aplikacionit, ekipi jonë ka analizuar të gjitha kërkesat dhe përparësitë e fundit teknologjike. Ka shtuar funksionalitete që do të ua bëjë atraktiv shfletimin në internet. Është shumë informues dhe i lehtë për përdorim.

Ju mundëson të keni qasje përmes internetit nga çdo pajisje:

  • desktop,
  • tablet apo
  • mobile.

Për më tepër, ju do të informoheni mbi specifikat e automjeteve, sikurse do të mund t’i krahasoni ato me modele të njëjta apo të ngjashme përmes funksionaliteteve që ofron aplikacioni.

Për ne, çdoherë është inkurajuese kur ju dëgjojmë të kënaqur.

Prandaj, vrapojmë me përsosmërinë, për JU.

Shijone shfletimin!

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked *