Privatësia

Kush jemi ne?

 

Ueb faqja e Auto Sallon Prishtina nën domainin në internet https://autosalloniprishtina.com/, është krijuar ekskluzivisht për ta informuar përdoruesit e internetit dhe blerësit potencial me veturat dhe shërbimet që i ofrojmë në sallonin tonë të shitjes.

 

Përdorimi i të dhënave personale në faqen autosalloniprishtina.com, tutje referuar si “NE”, është rregulluar në përputhje të plotë me Legjislacionin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Kosovë.

 

Ne i kushtojmë rëndësi përdoruesve tanë dhe besojmë që ju keni të drejt për të kontrolluar përdorimin e informacioneve tuaja personale dhe privatësia juaj duhet respektuar. Ne kufizojmë qasjen dhe procedimin e të dhënave tuaja prej palëve të tjera. Ne nuk do përdorim të dhënat personale në një mënyrë që nuk përputhen për qëllimin që na i keni dhënë.

 

Ju keni të drejtë të kërkoni nga ne të mos i procedojmë dhe/ose përpunojmë të dhënat e juaja personale.

 

Kontakti me ne

 

Adresa: Magjistralja Prishtinë – Shkup, kilometri i tretë, Çagllavicë, Kosovë
Email: [email protected]

Web: autosalloniprishtina.com
Mob: +383 49 235 777, +383 44 405 777, +383 49 181 912 ose +383 44 181 912

Fax: +383 38 235 777

 

Pranimi i kushteve të shërbimit

 

Duke përdorur informacionin, veglat, veçoritë dhe funksionalitetin e vendosur në autosalloniprishtina.com, nëpërmjet API të kësaj ueb faqeje ose nëpërmjet ndonjë aplikacioni ose faqeje tjetër të ndërfaqeve me autosalloniprishtina.com, ju pranoni të jeni një “Vizitor” (që do të thotë që ju thjesht kërkoni faqen e internetit autosalloniprishtina.com). Termi “ju” ose “Përdorues” i referohet një Vizitori në internet.

 

Me rastin e hyrjes në faqen autosalloniprishtina.com, ju pajtoheni të pranoni kushtet e shërbimit aktual, sipas ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme, si dhe pajtoheni se jeni përgjegjës për pajtueshmëri me çfarëdo ligji të zbatueshëm vendor. Nëse nuk pajtoheni, ju mund të mos vizitoni më faqen.

 

Cilat të dhëna personale i grumbullojmë dhe pse?

 

Komentet

 

Kur vizitorët lënë komente në faqe, dhe aty ku aplikohet dhe/ose kërkohet, ne grumbullojmë të dhëna të shfaqura në formularin e komenteve, si emri, mbiemri, posta elektronike, numrin kontaktues të telefonit si dhe IP adresën.

 

Formularë kontaktesh

 

Aty ku është e domosdoshme, aplikohet dhe/ose kërkohet dhe vetëm për qëllim të komunikimit me ju, ne përdorim formularë kontaktesh. Të dhënat si emri, mbiemri, numri kontaktues, posta elektronike në fushat e domosdoshme mblidhen nga përdoruesit. Qëllimi i vetëm i mbledhjes së të këtyre të dhënave është komunikimi i ndërsjellë me ne.

 

Cookies

 

Ne përdorim Cookies të cilat kanë për qëllim përmirësimin e eksperiencës së përdoruesve si dhe përmirësimin e karakteristikave funksionale të aplikacionit tonë në internet. Cookies që përdorim skadojnë brenda një (1) muaji dhe janë vetëm për monitorim të trafikut tonë në internet. Këta Cookies, paraqesin vetëm numra agregatë të shkarkimeve të secilit dokument, faqe, etj.

 

Ne përdorim një cookie për menaxhimin e sesionit tuaj: nëse paraqitni një formular, një sesion cookie mund të jetë vendosur për t’ju lejuar të konfirmoni një ri-paraqitje. Sistemi i menaxhimit të përmbajtjes në faqen tonë lë një cookie për administrimin e sesionit tuaj, por nuk përdoret për qëllime gjurmuese (përcjellëse).

 

Për monitorimin e trafikut, ne përdorim shërbimet e “Google Analytics” dhe qëllimi i vetëm është rritja e performancës së platformës dhe eksperiencës së përdoruesve. Asnjë përdorim tjetër nuk behët prej të dhënave të mbledhura, dhe se dhënat nuk kalohen të palët e treta.

 

Çdo herë që vizitoni një faqe në autosalloniprishtina.com dhe çdo herë kur shkarkoni një file, informacionet e aktivitetit janë të proceduara dhe të ruajtur në protokoll të përkohshëm. Të dhënat renderohen në mënyrë anonime përmes shëndërrimit në IP adresë.

 

Informacionet në vazhdim ruhen meqë në rast kur ju vizitoni ose shkarkoni një faqe:

 

  • Specifikat teknike të përdorimit të shfletuesit;
  • IP adresa anonime;
  • Koha dhe data;
  • Faqja e hapur/emri i file të shkarkuar.

 

Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke rregulluar shfletuesin tuaj dhe të ndaloni mbledhjen e të dhënave. Ju gjithashtu mund të parandaloni të mblidhen të dhënat e gjeneruara nga cookies dhe që lidhen gjatë përdorimin të internetit (përfshirë IP adresën) në Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google, duke shkarkuar shtesën e shfletuesit në dispozicion në linkun e mëposhtëm:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Për më shumë informacion në lidhje me Google Inc dhe Google Analytics, shkoni në:

https://www.google.com

Për të u informuar për politikat e privatësisë së Google, ju mund të vizitoni linkun më poshtë, ose të shfrytëzoni burime alternative të këtij ofruesi të shërbimeve në internet:

https://google.com/chrome/browser/privacy/

 

Lidhjet me faqet tjera (hyperlinks)

 

Shërbimi mund të ofrojë, lidhje me ueb faqe ose burime të tjera. Duke qenë se autosalloniprishtina.com nuk ka kontroll mbi faqet dhe burimet e tilla, ju pranoni dhe pajtoheni që autosalloniprishtina.com nuk është përgjegjës për disponueshmërinë e faqeve ose burimeve të tilla të jashtme, dhe nuk miraton dhe nuk është përgjegjës për çdo përmbajtje, reklamim, produkte ose produkte të tjera materiale nga këto burime. Ju gjithashtu pranoni dhe pajtoheni që autosalloniprishtina.com nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, i drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm apo humbje të shkaktuar ose të dyshuar të shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje të tillë.

 

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

 

Ne kufizojmë qasjen dhe procedimin e të dhënave tuaja prej palëve të tjera. Ne nuk do përdorim të dhënat personale në një mënyrë që nuk përputhen për qëllimin që na i keni dhënë.

 

Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja

 

Nëse lini një koment, komenti dhe të dhënat për të mbahen pambarimisht, përderisa respektohen parimet etike. Përmes formave, aty ku aplikohet, të dhënat që mblidhen në këtë ueb faqe siç janë emri; mbiemri; e-mail; telefoni; përmbajtjet tekstuale; fajllat e ngarkuar, mbeten vetëm për komunikim tonë të ndërsjellë. Ne përpiqemi që të mbledhim sa më pak të dhëna personale. Përmbajtjet e dërguesve përmes postës elektronike ose ueb aplikacionit, në serverët tan ruhen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme, por jo më shumë se 3 vit.

 

Regjistrimi i anëtarëve (Subscribers)

 

Për përdorimin e veglave dhe shërbimeve tona, aktualisht ne nuk kërkojmë të anëtarësoheni apo të regjistroheni. Nuk kemi dhe nuk ofrojmë vegla për abonim (subscribers).

 

Ç’të drejta keni mbi të dhënat tuaja

 

Ju keni të drejtë dhe mund të kërkoni edhe të fshijmë çfarëdo të dhënash personale që kemi mbajtur rreth jush. Kjo nuk përfshin çfarëdo të dhënash të cilat jemi të detyruar t’i mbajmë për qëllime administrative, ligjore, ose sigurie. Për të parashtruar kërkesë ju mund të na shkruani në [email protected].

 

Si i mbrojmë të dhënat tuaja

 

Shërbimet e AUTOSALLONIPRISHTINA.COM, dhe përmbajtjet që mund të të shkarkohen dhe janë të qasshme për përdoruesit në internet, ofrohen dhe menaxhohen AUTO SALLON PRISHTINA. JU shprehimisht jeni dakord që përdorimi juaj i autosalloniprishtina.com, shërbimeve të saj, janë përgjegjësi e vetme e juaja. Par faktin e ndjeshmërisë së të dhënave digjitale, JU jeni dakord dhe jeni të vetëdijshëm mbi mënyrën e përdorimit dhe dëmet që mund të shfaqen ose shkaktohen si rezultat i rrugëtimit digjital të të dhënave ose prej aplikacioneve shkarkuese ose përmes pajisjeve të përdorura siç janë shfletuesit apo sistemet operative të kompjuterëve.

 

Ekipet tona do të bëjnë përpjekje maksimale për të parandaluar çdo ndërhyrje ose nga viruset ose komponentët e tjera të dëmshme në aplikacion, në çdo shërbim, servera, ose emailat e dërguara. Pavarësisht nga më sipër, kjo faqe pranon se është në përputhje me standardet më të larta etike dhe profesionale në organizatë në mbrojtjen dhe ruajtjen e të dhënave përmes rrjetit të saj.

 

Modifikimet

 

Kushtet dhe mënyrat e përdorimit të shërbimeve të kësaj faqeje mund të rishikohen dhe ndryshohen. Kjo mund të bëhet në çdo kohë pa lajmërim dhe do të shfaqet koha, data dhe natyra ku tregohen qartë në këtë dokument për rregullat e reja.

 

Përditësimi i fundit: 05.01.2019